IES Llorenç Garcías i Font

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

Darreres Notícies

PROCÉS D'ADMISSIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2018-2019.

fp logo 18 19Ha començat el procés d'admissió a la Formació Profesional per al curs

2018-2019. En el següent enllaç teniu tota la informació:

Admissió a la Formació Professional curs 2018-2019

Inici

Estatuts Amipa

  • Publicat el Dilluns, 06 Març 2017 12:33

Els Estatuts de l'AMIPA són aquí.

PECA

  • Publicat el Dijous, 02 Febrer 2017 09:50

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS

 

És una proposta organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i la Conselleria d’Educació i Universitats, que va adreçada a tots els centres educatius d’infantil, secundària, batxillerat, de persones adultes, educació especial i centres d’especial singularitat de les Illes Balears. Té per objectiu impulsar l’educació ambiental en els centres i donar suport als projectes d’ambientalització dels Centres Educatius.

Per desenvolupar aquest programa, el nostre centre té la comissió del PECA integrada per:

-Maria A. Mayol

-Elena Gómez

-Magdalena Fuster

-Joan Domenge

-Josep Peiró

-Joana Mª Servera

que fan feina per a millorar el funcionament del centre a nivell ambiental.

L’objectiu de la comissió ambiental és avançar en la conscienciació, respecte i conservació sostenible del medi ambient. El programa està adreçat a tot l’alumnat del centre i potencia el treball cooperatiu i interdisciplinar.

Inclou, entre d’altres activitats:

l’hort ecològic, pensat perquè sigui treballat des del major nombre d’àrees possibles i perquè des d’aquestes àrees s’incentivin les activitats que hi estiguin relacionades.

- El consum responsable, amb el mercadet del comerç just,  

- el programa de reciclatge dels llibres de text 

- el berenar intercultural i solidari de Nadal

- el concurs Aula Verda.

Voluntariat Lingüístic

  • Publicat el Dijous, 02 Febrer 2017 09:37

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC

Professors responsables: Caterina Moll, Francesca Mestre, Victòria Contreras i Joana M. Servera.

D’ençà del curs 2011-12, s’han programat des del centre tota una sèrie d’activitats que tenen com a principals objectius el respecte a les persones, a un mateix, a l’entorn i el treballar la cultura dels valors relacionats amb la sociabilitat (participació crítica, relació social, autonomia, cooperació) i amb el treball i l’estudi (esforç, planificació, formalitat, dedicació, eficiència).

El voluntariat lingüístic està adreçat a tot l’alumnat del centre i té com a finalitat implicar tota la comunitat educativa en l’acollida dels alumnes nouvinguts, contribuir a cohesionar la comunitat escolar i a crear una cultura de l’ajuda i l’intercanvi desinteressat. La idea és bona no només perquè ajuda els nous alumnes amb l’adquisició de la llengua, sinó també pel que té d’intercanvi cultural i de mútua coneixença. A més, quan un alumne autòcton comparteix el temps i la llengua amb un alumne nouvingut el que fa és donar-li oportunitats per a inserir-lo en la xarxa d’amics i activitats.

Es du a terme durant el temps del primer pati, un cop a la setmana.

Bon Dia

  • Publicat el Dimecres, 01 Febrer 2017 11:05

Coordinadora Francesca Mestre (Dpt. Llengua Catalana)

Durant el curs 2011-2012 es va posar en marxa el projecte “Bon dia” que consisteix en començar la jornada educativa fomentant un valor.

Es tracta d’una activitat que es planteja per tal d’incidir en el desplegament de les competències bàsiques associades al desenvolupament personal o les habilitats socials i per dotar els alumnes d’estratègies que els ajudin a resoldre els conflictes o les situacions que es donen en la vida quotidiana.

Està adreçada als alumnes de 1r cicle (enguany només als de 1r, en els cursos anterios, a 1r i a 2n) i consisteix en fer una breu reflexió –menys de deu minuts- sobre un valor concret a través d’un conte, un poema, una història… a primera hora del dia i des de la matèria amb la qual comencen la jornada. És una activitat interdisciplinar i la idea és que qualsevol activitat i acció de qualsevol membre de la comunitat educativa estigui regida pel respecte i pel desenvolupament d’aquests valors.

Funcionament:  Durant els 10 primers minuts de classe s'explica un valor amb el suport d'una cançó, d'una presentació de diapositives o d'un vídeo.