IES Llorenç Garcías i Font

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

Darreres Notícies

PROCÉS D'ADMISSIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2018-2019.

fp logo 18 19Ha començat el procés d'admissió a la Formació Profesional per al curs

2018-2019. En el següent enllaç teniu tota la informació:

Admissió a la Formació Professional curs 2018-2019

Inici

Oferta Educativa

 • Publicat el Dijous, 03 Novembre 2016 09:34

 

 

E.S.O.
1r 2n 3r 3r PMAR 4t
Batxillerat

Modalitat Humanitats i Ciències Socials

Modalitat
Ciències

Itinerari

Humanitats 

Itinerari

Ciències Socials 

Itinerari

Ciències Salut 

Itinerari

Tecnològic 

     
     
     CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Oferta Educativa 1r ESO

 • Publicat el Dimecres, 02 Novembre 2016 10:56
1r ESO LOMQE
 • Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Primera llengua estrangera
 • Geografia i història*
 • Biologia i geologia*
 • Matemàtiques
 • Assignatura de lliure configuració autonòmica
 • Llengua catalana i literatura
 • Assignatures específiques
 • Educació Física
 • Educació plàstica, visual i audiovisual I*
 • Música I

(Heu de triar-ne una)

Religió

Valors ètics

*Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council

Oferta Educativa 2n ESO

 • Publicat el Dimecres, 02 Novembre 2016 10:56
2n ESO LOMQE
 • Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Primera llengua estrangera
 • Geografia i història*
 • Física i química
 • Matemàtiques
 • Assignatura de lliure configuració autonòmica
 • Llengua catalana i literatura
 • Assignatures específiques
 • Educació Física
 • Tecnologia*

(Heu de triar-ne una)

 • Alemany
 • Música I

(Heu de triar-ne una)

 • Religió
 • Valors ètics

*Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council

Oferta Educativa 3r ESO

 • Publicat el Dimecres, 02 Novembre 2016 10:56
3r ESO LOMQE
 • Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Primera llengua estrangera
 • Geografia i història*
 • Física i Química
 • Assignatura de lliure configuració autonòmica
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemàtiques (S'ha de triar una de les dues opcions)
  • Matemátiques orientades als ensenyaments aplicats
  • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Assignatures específiques
  • Tecnologia II*
  • Educació Física

(heu de triar-ne una)

 • Religió
 • Valors ètics

(heu de triar-ne dues)

 • Educació plàstica i Visual II*
 • Música II
 • Alemany

 

*Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council

Oferta Educativa 4t ESO

 • Publicat el Dimecres, 02 Novembre 2016 10:56

  

 

4t ESO LOMQE
ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT
 • Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera (Anglès)
 • Geografia i història*
 • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Assignatures específiques generals  
 
  • Educació Física
 (Heu de triar-ne una)
  • Religió
  • Valors ètics
 ITINERARI CIENTÍFIC  ITINERARI SOCIAL
 • Biologia i Geologia*
 • Física i química
 • Economia
 • Llatí
 •   Assignatures específiques (Heu de triar-ne dues)
  • Cultura científica
  • Alemany
  • Tecnologies de la informació i comunicació (Informàtica)
  • Tecnologia *
  • Cultura clàssica
  • Filosofia
  • Educació plàstica i visual*
  • Música

  *Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council.

Els alumnes del Projecte British Council han de cursar obligatòriament dues matèries no lingüístiques en anglès.

  ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 •   Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera (Anglès)
 • Geografia i història*
 • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
 •  Assignatures específiques generals
 
 • Educació Física
(Heu de triar-ne una) 
 • Religió
 • Valors ètics
 •   Assignatures Troncals d'opció
 • Tecnologia*

(heu de triar-ne una)

 • Ciències aplicades a l'activitat professional
 • Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial.
 • Assignatures específiques (Heu de triar-ne dues)
  • Educació Plàstica i visual*
  • Música
  • Alemany
  • Tecnologies de la informació i comunicació (informàtica)
  • Cultura científica
  • Cultura clàssica
  • Filosofia

 

  

*Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council.

Els alumnes del Projecte British Council han de cursar obligatòriament dues matèries no lingüístiques en anglès.