IES Llorenç Garcías i Font

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

Darreres Notícies

PROCÉS D'ADMISSIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2018-2019.

fp logo 18 19Ha començat el procés d'admissió a la Formació Profesional per al curs

2018-2019. En el següent enllaç teniu tota la informació:

Admissió a la Formació Professional curs 2018-2019

Inici

Oferta Educativa CF Activitats Físicoesportives

 • Publicat el Dijous, 24 Novembre 2016 10:15

 

 TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES AL MEDI NATURAL
 • Assignatures 
 • Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural i terrestre
 • Conducció de grups en bicicletes
 • Conducció de grups a cavalls i cures equines bàsiques
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
 • Fonaments biològics, salut i primers auxilis
 • Activitats físiques per a persones discapacitades
 • Dinàmica de grups
 • Formació en centres de treball (FCT)
 • Llengua anglesa
 • Formació i orientació laboral.

Oferta Educativa CF Gestió Administrativa

 • Publicat el Dijous, 24 Novembre 2016 10:15

 

 CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • 1r Curs
 • Comunicació empresarial i atenció al client
 • Operacions administratives de compra-venda
 • Empresa i administració
 • Tractament informàtic de la informació
 • Tècnica comptable
 • Llengua anglesa
 • Formació i orientació laboral.
 • 2n Curs
 • Operacions administratives de recursos humans
 • Empresa a l'aula
 • Tractament de la documentació comptable
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
 • Formació en centres de treball (FCT)

Oferta Educativa CF Administració i Finances

 • Publicat el Dijous, 24 Novembre 2016 10:15

 

 CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

 • 1r Curs
 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l'activitat empresarial
 • Comunicació i atenció al client
 • Llengua anglesa
 • Formació i orientació laboral.
 • 2n Curs
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financiera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Formació en centres de treball
 • Projecte d'administració i finances

Oferta Educativa batx ciències

 • Publicat el Dimecres, 16 Novembre 2016 11:01

 

 

BATXILLERAT MODALITAT CIÈNCIES
1r BATXILLERAT LOMQE
 • Assignatures troncals generals
 • Filosofia
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Anglès I
 • Matemátiques I
 • Assignatura específica general
 • Educació Física
ITINERARI DE CIÈNCIES DE LA SALUT ITINERARI TECNOLÒGIC
 •  Assignatures troncals d'opció
  • Biologia i Geologia
  • Física i Química
 • Assignatura específica d'itinerari
  • Anatomia aplicada
 •   Assignatures troncals d'opció
  • Dibuix Tècnic
  • Física i Química
 • Assignatura específica d'itinerari
  • Tecnologia Industrial I
 • Assignatures específiques (Heu de triar-ne una)  
  • Alemany
  • Cultura científica
  • Llenguatge i pràctica musical
  • TIC I
  • Dibuix Artístic
  
  2n BATXILLERAT LOMQE
 •   Assignatures troncals generals
 • Història de Espanya
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Anglès II
 • Matemátiques II
 •   Assignatura específica general
 • Història de la Filosofia
 ITINERARI DE CIÈNCIES DE LA SALUT  ITINERARI TECNOLÒGIC
 • Assignatures troncals d'opció
  • Química
  • (heu de triar un entre)    - Física

                                           - Geologia

 • Assignatura específica d'itinerari
  • Biologia
 •   Assignatures troncals d'opció
  • Dibuix Tècnic II
  • Física 
 • Assignatura específica d'itinerari
  • Tecnologia Industrial II
 •  Assignatures específiques(Heu de triar-ne una) 
  • CTMA
  • FOAG
  • Psicologia
  • TIC II

Oferta Educativa batx humanitats i ccss

 • Publicat el Dimecres, 16 Novembre 2016 11:01

 

 

BATXILLERAT MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
1r BATXILLERAT LOMQE
 • Assignatures troncals generals
 • Filosofia
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Anglès I

ITINERARI HUMANITATS

ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS

 • Llatí
 •  Matemàtiques aplicades a les CCSS
 • Assignatura específica general
 • Educació Física
ITINERARI D'HUMANITATS ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS
 •  Assignatures troncals d'opció
  • Grec I
  • Història del Món contemporani
  • Literaura Universal
 •   Assignatures troncals d'opció
  • Economia
  • Història del Món Contemporani
  • Literatura Universal
 • Assignatures específiques (Heu de triar-ne una)  
  • Alemany
  • Cultura científica
  • Llenguatge i pràctica musical
  • TIC I
  • Dibuix Artístic 
  
  2n BATXILLERAT LOMQE
 •   Assignatures troncals generals
 • Història de Espanya
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Anglès II

ITINERARI D'HUMANITATS

 ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS
 •  Llatí II
 • Matemàtiques aplicades a les CCSS II
 •   Assignatura específica general
 • Història de la Filosofia
 ITINERARI D'HUMANITATS  ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS
 • Assignatures troncals d'opció
  • Grec II
  • (heu de triar-ne dues entre)   
   • Història de la Filosofia
   • Geografia
   • Història de l'Art
 •   Assignatures troncals d'opció
  • Economia
  • Geografia
 • Assignatura específica d'itinerari
  • heu de triar-ne una entre:
   • Història de l'Art
   • Història de la Filosofia
 •  Assignatures específiques(Heu de triar-ne una) 
  • Fonaments d'administració i gestió 
  • Psicologia
  • CTMA
  • Alemany
  • TIC II