IES Llorenç Garcías i Font

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

Darreres Notícies

PROCÉS D'ADMISSIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2018-2019.

fp logo 18 19Ha començat el procés d'admissió a la Formació Profesional per al curs

2018-2019. En el següent enllaç teniu tota la informació:

Admissió a la Formació Professional curs 2018-2019

Taxes Títol Batxillerat i Cicles Formatius

  • Publicat el Dimecres, 30 Novembre 2016 11:34

PAGAMENT DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 

A partir d’ara, el pagament de la taxa d’expedició dels títols de Batxillerat i Cicles Formatius s’ha de fer a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Per això, us adjuntam unes instruccions en les quals s’explica pas per pas com fer-ho.

INSTRUCCIONS

$1.      Anar a l’enllaç https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca

$2.      A “llistat d’organismes” seleccionar “Conselleria d’Educació i Universitat

$3.      Seleccionar “Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats ofocials

 

 

$4.      Pels estudis de:

a.       Batxillerat:

                                  Seleccionar:

1.     Si NO és família nombrosa: “Batxillerat: expedició de títol de batxillerat”

2.      Si és FAMÍLIA NOMBROSA: “Batxillerat: expedició de títol batxillerat. Família nombrosa general”

b.      Cicles formatius:

     Seleccionar: “Formació professional (sistema educatiu)

    Seleccionar l’opció corresponent en funció del cicle cursat i de si s’és família nombrosa o no.

1.      CF de grau mitjà:

a.       “Expedició de títol de tècnic”

b.      “Expedició de títol de tècnic. Família nombrosa general”

2.      CF de grau superior:

a.       “Expedició de títol de tècnic superior”

b.      “Expedició de títol de tècnic superior. Família nombrosa general”

$5.      Emplenar les dades del formulari de la casella “Declarant/Subjecte Passiu”

$6.      Posteriorment seleccionar “Finalitzar”

$7.      Pel que fa al pagament hi ha dues opcions:

a.       Fer el pagament a través de la pàgina web de l’ATIB.

b.      Imprimir l’imprès i anar al banc a fer el pagament.

Després d’haver fet el pagament s’ha de dur a l’institut el resguard del pagament, juntament amb una còpia de la cartilla de família nombrosa actualitzada si és el cas.